Report

rat-away-บริการ-กำจัดหนู-ด้วยน้ำยาสมุนไพร-rat-control-service-in-Thailand-10

1. รายงานลูกค้า (ประจำวัน)

วันที่

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่ (ลูกค้า)

ที่อยู่ URL (หากมี)

เบอร์โทร (ลูกค้า)

อีเมล (ลูกค้า)

เวลา (ที่ลูกค้านัดหมาย)

ผู้เข้าสำรวจ

วันที่เข้าสำรวจ

เวลาที่เข้าสำรวจ

หมายเหตุ (กรณีที่ลูกค้าไม่ทำ หรือ เปลียนใจ)

ไฟล์ หรือ รูปภาพประกอบ (หากมี)


2. รายงานสำรวจและประเมินราคา

วันที่เข้าสำรวจ

เวลาที่เข้าสำรวจ

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่ (ลูกค้า)

ที่อยู่ URL (หากมี)

วิธีการให้บริการ
ฉีดพ่นน้ำยาวางยาชา (ขนมหนู)วางเหยื่อหนูสมุนไพรวางกรงดักจับหนูวางกาวดักหนู

ราคาประเมิน

จำนวนครั้งที่ให้บริการ

ผู้เข้าสำรวจ

หมายเหตุ (กรณีที่ลูกค้าไม่ทำ หรือ เปลียนใจ)

3. ใบเข้าปฎิบัติงาน

วันที่

ชื่อลูกค้า

ครั้งที่ให้บริการ

แผนก

สถานที่ให้บริการ หรือ หน่วยงาน

ชื่อผู้ติดต่อ

เบอร์โทร

ประเภทที่ให้บริการ
ปลวกมดแมลงสาบหนูยุงเห็บหมัดแมงมุมจิ้งจกอื่นๆ

เวลาที่ให้บริการ

ขั้นตอนในการให้บริการ