เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที.เค.เค.อินเตอร์เนลชั่นแนล จำกัด หรือ ในนาม Rat-Away ได้ผ่านการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหนังสือรับรองจากต่างประเทศ MSDS โดยผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
rat-away-บริการ-กำจัดหนู-ด้วยน้ำยาสมุนไพร-rat-control-service-in-Thailand-14