เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที.เค.เค.อินเตอร์เนลชั่นแนล จำกัด หรือ ในนาม Rat-Away ได้ผ่านการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และหนังสือรับรองจากต่างประเทศ MSDS โดยผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม