บริการ

ตัวเลือก & ขั้นตอนการให้บริการ

สมุนไพรไล่หนู 5

น้ำยาสมุนไพร โดยมีส่วนผสมของ Hormone สัตว์ เหมาะสำหรับ การไล่หนูทั่วไปทุกชนิด โดยปลอดภัยต่อคนและสัตว์

ว่างเหยื่อสมุนไพร h

เหยื่อชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยจะออกฤทธิ์ทำให้ประสาทหนูชากินอาหารไม่ได้ เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ไม่ต้องการกำจัดหนูให้ตาย

กาวดักจับหนู 6

ถาดกาวดักจับหนูที่มีความเหนียวพิเศษ เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่พบหนูพันธุ์ ขนาดเล็ก เช่นหนูจี๊ด หนูหริง เป็นต้น

เหยื่อแบบป่วยตาย f

เหยื่อชนิดจะออกฤทธิ์ทำให้หนูค่อย ๆ ป่วย และตายภายใน 7-10 วัน เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการกำจัดหนู ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ย​ง

บ้านดักหนู  g

บ้านดักหนูลักษณะพิเศษ หรือสถานีดักหนู ที่ออกแบบมาเพื่อดักหนู เหมาะสำหรับ หนูขนาดเล็ก และขนาดกลาง

เหยื่อแบบตายเลย u

เหยื่อชนิดนี้ ออกฤทธิ์ฉับพลัน ทำให้หนูตายทันที่ เหมาะสำหรับ พื้นที่กว้างและพบหนูเป็นจำนวนมาก เช่น โกดัง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า