บริการ

ตัวเลือก & ขั้นตอนการให้บริการ

สมุนไพรไล่หนู 5

น้ำยาสมุนไพร ที่มีส่วนผสมของ ฮอร์โมนสัตว์ใหญ่ เหมาะสำหรับ การไล่หนูทั่วไปทุกชนิด โดยปลอดภัยต่อคนและสัตว์

เหยื่อสมุนไพร h

เหยื่อชนิดนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยจะออกฤทธิ์ทำให้ประสาทหนูชากินอาหารไม่ได้ เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ไม่ต้องการกำจัดหนูให้ตาย

กาวดักจับหนู 6

ถาดกาวดักจับหนูที่มีความเหนียวพิเศษนำเข้า เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่พบหนู ขนาดเล็ก เช่นหนูจี๊ด หนูหริงเป็นต้น

เหยื่อเคมี f

เหยื่อชนิดนี้ จะออกฤทธิ์ทำให้หนูป่วย และหนีภายใน 7-10 วัน เหมาะสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการไล่หนู โดยเป็นบริเวณภายนอกบ้านหรืออาคาร

กรงดักหนู  g

กรงดักหนูลักษณะพิเศษ หรือสถานีดักหนู ที่ออกแบบมาเพื่อดักหนู เหมาะสำหรับ หนูขนาดเล็ก และขนาดกลาง

เหยื่อแบบตายเลย u

เหยื่อชนิดนี้ ออกฤทธิ์ฉับพลัน ทำให้หนูตายทันที่ เหมาะสำหรับ พื้นที่กว้างและพบหนูเป็นจำนวนมาก เช่น โกดัง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า