Services

สมุนไพรไล่หนู

rat-away-บริการ-กำจัดหนู-ด้วยน้ำยาสมุนไพร-rat-control-service-in-Thailand-25

รายละเอียด

บริการกำจัดหนูภายในบ้านและอาคาร ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยจากน้ำยาสมุนไพรที่ปลอดภัย ไร้สี ไร้กลิ่น โดยใช้หัวเข็มในการฉีดให้บริการ ไม่ฟุ้งกระจาย ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง โดยน้ำยาจะมีส่วนผสมของฟีโรโมนซึ่งเป็นฮอร์โมนสัตว์ใหญ่ โดยจะทำให้หนูกลัวแล้วหายไปภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการไล่หนูได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกประกอบด้วย เช่น ความสะอาดของแหล่งที่อยู่อาศัย สุขลักษณะของผู้อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม เป็นต้น​

คุณสมบัติและข้อดี
ทางบริษัทเราเลือกใช้สมุนไพรที่สกัดจากต้นตะบองเพชรที่มีความปลอดภัย 100% และส่วนผสมของฮอร์โมนสัตว์ใหญ่ ซึ่งเมื่อหนูได้กลิ่นจะเกิดความกลัว ไม่กล้าเข้าใกล้ แล้วจะหนีไป ซึ่งเหมาะกับบ้าน หรือสถานที่ ที่ไม่ต้องการที่จะฆ่าหนู เพราะน้ำยาตัวนี้จะช่วยไล่หนูให้หนีไปแล้วไม่กลับมาอีก


ขั้นตอนการดำเนินการและให้บริการ

1. นัดหมายช่างผู้เชี่ยวชาญสำรวจพื้นที่ หรือ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งปัญหา

2. เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมแนะนำบริการที่ต้องใช้
3. เลือกซื้อบริการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

4. ชำระค่าบริการผ่านทางเว็บไซต์และนัดหมายวันเวลาเมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ

5. ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าให้บริการตามวันเวลาที่นัดหมายโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30-60 นาที​

6. บริษัทจะติดตามผลหลังการให้บริการตามเงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัท


เงื่อนไขในการรับประกัน

ทางบริษัทขอรับประกันผลว่าหนูจะหายไปภายในระยะเวลาอย่างน้อยเจ็ดวัน โดยนับจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ ซึ่งหากลูกค้ายังคงพบเห็นหนูอยู่ภายในเจ็ดวันหลังจากที่ได้รับบริการครั้งแรกแล้วเสร็จ ทางบริษัทยินดีให้บริการทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นทางบริษัทจำเป็นที่จะต้องคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามอัตราที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการการนัดหมายภายในระยะเวลาอย่างน้อยสามวันทำการ ​

อย่างไรก็ตามทางบริษัทจะไม่รับประกันผลดังกรณีต่อไปนี้ หนึ่งทางลูกค้าไม่ได้ดูแลในเรื่องของความสะอาดภายในบ้าน การจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบเพื่อง่ายต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ให้บริการและหลังจากวันที่ให้บริการแล้วเสร็จ

ซึ่งจะทำให้การบริการขาดประสิทธิภาพ สองปัจจัยภายนอกอันเป็นเหตุสุดวิสัย อาทิ ฝนตก น้ำท่วม โดยปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาลดลง สามในกรณีที่การสื่อสารของลูกค้ากับเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจน อันเป็นเหตุให้การบริการเกิดข้อผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ ดังนั้นทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน


หมายเหตุ

    ​​ทางเราไม่มีบริการเก็บและกำจัดเศษซากหนู​


    ​โปรดเลือกความต้องการ