Services

สมุนไพรไล่หนู

คุณสมบัติและข้อดี
ทางบริษัทเราเลือกใช้สมุนไพรที่สกัดจากต้นตะบองเพชรที่มีความปลอดไพร 100% และส่วนผสมของฮอร์โมนสัตว์ใหญ่ ซึ่งเมื่อหนูได้กลิ่นจะเกิดความกลัว ไม่กล้าเข้าใกล้ แล้วจะหนีไป ซึ่งเหมาะกับบ้าน หรือสถานที่ ที่ไม่ต้องการที่จะฆ่าหนู เพราะน้ำยาตัวนี้จะช่วยไล่หนูให้หนี้ไปแล้วไม่กลับมาอีก


ขั้นตอนการดำเนินการและให้บริการ

1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียดเพื่อพิจารณาสภาพปัญหาก่อนบริการ

2. กำหนดแผนผังเพื่อวางเหยื่อตามเส้นทางหากินของหนู หรือสังเกตุจากที่หนูได้ถ่ายไว้
3. ฉีดน้ำยาสมุนไพรนาโน เพื่อไล่หนูตามแผนผังที่ระบุในข้อ 2

4. ติดตามผลและควบคุมปัญหาของหนูอย่างต่อเนื่อง

5. พนักงานบริการของบริษัทฯจะแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มสะอาดและสุภาพโดยจะต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา


หมายเหตุ

  • ​​ทางเราไม่มีบริการเก็บและกำจัดเศษซากหนู