Services

เหยื่อแบบตายเลย

คุณสมบัติและข้อดี
​ทางบริษัทเราเลือกใช้สมุนไพรที่สกัดจากธรรมชาติ ซึ่งเหยื่อชนิดนี้ออกฤทธิ์แรง ทำให้หนูตายในทันที โดยทางบริษัทเราแนะนำให้ลูกค้าที่มีปัญหาพบหนูเป็นจำนวนมาก และต้องการที่จะกำจัดหนูอย่างรวดเร็วทันที โดยวิธีนี้เหมาะกับสถานที่ขนาดใหญ่ เช่น โกงดัง ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ขั้นตอนการดำเนินการและให้บริการ
1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียดเพื่อพิจารณาสภาพปัญหาก่อนบริการ
2. กำหนดแผนผังเพื่อวางเหยื่อตามเส้นทางหากินของหนู หรือสังเกตุจากที่หนูได้ถ่ายไว้ 3. ฉีดน้ำยาสมุนไพรนาโน เพื่อไล่หนูตามแผนผังที่ระบุในข้อ 2
4. ติดตามผลและควบคุมปัญหาของหนูอย่างต่อเนื่อง
5. พนักงานบริการของบริษัทฯจะแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มสะอาดและสุภาพโดยจะต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา

หมายเหตุ
  • ​ทางเราไม่มีบริการเก็บและกำจัดเศษซากหนู