Services

บ้านดักหนู

คุณสมบัติและข้อดี
ทางบริษัทเราใช้อุปกรณ์ที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งออกแบบมาเป็นบ้านในการดักจับหนู เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดักจับหนูมากที่สุด โดยบ้านดักหนูของเราได้เลียนแบบสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยของหนู ซึ่งมีประสิทธิผลในการกำจัดหนูสูง


ขั้นตอนการดำเนินการและให้บริการ

1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียดเพื่อพิจารณาสภาพปัญหาก่อนบริการ

2. กำหนดแผนผังเพื่อวางเหยื่อตามเส้นทางหากินของหนู หรือสังเกตุจากที่หนูได้ถ่ายไว้
3. ฉีดน้ำยาสมุนไพรนาโน เพื่อไล่หนูตามแผนผังที่ระบุในข้อ 2

4. ติดตามผลและควบคุมปัญหาของหนูอย่างต่อเนื่อง

5. พนักงานบริการของบริษัทฯจะแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มสะอาดและสุภาพโดยจะต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา


หมายเหตุ

  • ​​ทางเราไม่มีบริการเก็บและกำจัดเศษซากหนู