Services

เหยื่อสมุนไพร

รายละเอียด

เราจะให้บริการโดยใช้เหยื่อสมุนไพรที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีสารสกัดจากธรรมชาติ โดยในขั้นตอนแรกทีมผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปวางเหยื่อตามบริเวณที่เป็นทางเดิน หรือ แหล่งหลบซ่อนของหนู จากนั้นเมื่อหนูมากินเหยื่อสมุนไพร จะทำปฎิกิริยาทำให้หนูมึนงงแล้วชา ซึ่งเป็นเหตุให้หนูเบื่ออาหารแล้วหลบหนีไป โดยวิธีนี้เปรียบเสมือนการทำลายต่อมรับรสอาหารของหนู จากนั้นหนูจะเกิดการเรียนรู้ และไม่เข้ามากินอาหารในแหล่งนี้อีก ทำให้บ้านหรืออาคารที่มีการวางเหยื่อไว้ ปราศจากหนู ซึ่งวิธีนี้ถือเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุดในการไล่หนูวิธีหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกประกอบด้วย เช่น ความสะอาด สุขลักษณะของผู้อยู่อาศัย และ สภาพแวดล้อม เป็นต้น​


คุณสมบัติและข้อดี
ทางบริษัทเราเลือกใช้สมุนไพรที่สกัดจากต้นตะบองเพชรที่มีความปลอดภัย 100% เมื่อหนูได้กินเหยื่อสมุนไพรนี้ จะทำประสาทสัมผัสในการรับรสชา และทำให้หนูไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ ฉะนั้นหนูก็จะหนีไปเพื่อไปหาแหล่งอาหารที่อื่น โดยวิธีนี้เหมาะกับการไล่หนูโดยไม่ทำให้หนูตาย เหมาะสำหรับอาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยทั่วไป

ขั้นตอนการดำเนินการและให้บริการ

1. นัดหมายช่างผู้เชี่ยวชาญสำรวจพื้นที่ หรือ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งปัญหา

2. เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาพร้อมแนะนำบริการที่ต้องใช้
3. เลือกซื้อบริการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่

4. ชำระค่าบริการผ่านทางเว็บไซต์และนัดหมายวันเวลาเมื่อชำระค่าบริการแล้วเสร็จ

5. ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าให้บริการตามวันเวลาที่นัดหมายโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30-60 นาที​

6. บริษัทจะติดตามผลหลังการให้บริการตามเงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัท​


หมายเหตุ

​​ทางเราไม่มีบริการเก็บและกำจัดเศษซากหนู​​


โปรดเลือกความต้องการ​