Services

เหยื่อสมุนไพร

คุณสมบัติและข้อดี
ทางบริษัทเราเลือกใช้สมุนไพรที่สกัดจากต้นตะบองเพชรที่มีความปลอดภัย 100% เมื่อหนูได้กินเหยื่อสนุมไพรนี้ จะทำประสาทสัมผัสในการกินชา และทำให้หนูไม่สามารถที่จะกินอาหารได้ ฉะนั้นหนูก็จะหนีไปเพื่อไปหาแหล่งอาหารที่อื่น โดยวิธีนี้เหมาะกับการไล่หนูโดยไม่ทำให้หนูตายเหมาะสำหรับอาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยทั่ว ๆ ไป

ขั้นตอนการดำเนินการและให้บริการ

1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียดเพื่อพิจารณาสภาพปัญหาก่อนบริการ

2. กำหนดแผนผังเพื่อวางเหยื่อตามเส้นทางหากินของหนู หรือสังเกตุจากที่หนูได้ถ่ายไว้
3. ฉีดน้ำยาสมุนไพรนาโน เพื่อไล่หนูตามแผนผังที่ระบุในข้อ 2

4. ติดตามผลและควบคุมปัญหาของหนูอย่างต่อเนื่อง

5. พนักงานบริการของบริษัทฯจะแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มสะอาดและสุภาพโดยจะต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา


หมายเหตุ

  • ​​ทางเราไม่มีบริการเก็บและกำจัดเศษซากหนู