Services

กาวดักจับหนู

คุณสมบัติและข้อดี
ทางบริษัทเราเลือกใช้กาวดักหนู ที่มีคุณสมบัติเหนียวเป็นพิเศษ ซึ่งไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาด โดยกาวชนิดนี้ทางบริษัทเราได้ทำการคิดค้นขึ้นมาเอง เพื่อใช้การดักจับหนูให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นตอนการดำเนินการและให้บริการ

1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียดเพื่อพิจารณาสภาพปัญหาก่อนบริการ

2. กำหนดแผนผังเพื่อวางเหยื่อตามเส้นทางหากินของหนู หรือสังเกตุจากที่หนูได้ถ่ายไว้
3. ฉีดน้ำยาสมุนไพรนาโน เพื่อไล่หนูตามแผนผังที่ระบุในข้อ 2

4. ติดตามผลและควบคุมปัญหาของหนูอย่างต่อเนื่อง

5. พนักงานบริการของบริษัทฯจะแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มสะอาดและสุภาพโดยจะต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา


หมายเหตุ

  • ​​ทางเราไม่มีบริการเก็บและกำจัดเศษซากหนู