Services

เหยื่อแบบป่วยตาย

คุณสมบัติและข้อดี
ทางบริษัทเราเลือกใช้เหยื่อ ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อให้ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง โดยเมื่อหนูได้กินเหยื่อแล้ว จะทำให้หนูเกิดอาการป่วยและค่อย ๆ ตายไปในที่สุด โดยทางบริษัทเราแนะนำวิธีนี้ให้ลูกที่มีปัญหาเรื่องหนู ค่อนข้างมากเหมาะสำหรับบ้านและที่อยู่อาศัย


ขั้นตอนการดำเนินการและให้บริการ

1. สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียดเพื่อพิจารณาสภาพปัญหาก่อนบริการ

2. กำหนดแผนผังเพื่อวางเหยื่อตามเส้นทางหากินของหนู หรือสังเกตุจากที่หนูได้ถ่ายไว้
3. ฉีดน้ำยาสมุนไพรนาโน เพื่อไล่หนูตามแผนผังที่ระบุในข้อ 2

4. ติดตามผลและควบคุมปัญหาของหนูอย่างต่อเนื่อง

5. พนักงานบริการของบริษัทฯจะแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มสะอาดและสุภาพโดยจะต้องสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา


หมายเหตุ

  • ​​ทางเราไม่มีบริการเก็บและกำจัดเศษซากหนู