บทความ

ใบรับรองของเรา

ม.ค. 31, 2019

หนังสือรับรอง MSDS จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ใบรับรองของเรา

บริษัทเราได้ผ่านการรับรองคุณภาพและส่วนผสมของน้ำยาจาก บริษัท BBC Biochemical ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งน้ำยาของเราปราศจากสารเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม