บทความ

สัญญารับประกัน

Jul 23, 2017

เงื่อนไขการรับประกัน และ ขั้นตอนการบริการกำจัดหนู

  1. ​รับประกันกำจัดหนู โดยหนูจะหายไปประมาณ 90% ภายในระยะเวลา 1 เดือน​​
  2. ​ผลิตภัณฑ์รับประกันความปลอดภัย 100% เนื่องจากใช้สารสกัดจากสมุนไพร และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยสถาบันของรัฐและเอกชน​
  3. บริษัทจะเข้าทำการตรวจเช็คทุกๆ 3 เดือน กรณีที่ลูกค้าพบปัญหาสามารถโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 095-246-5000 เพื่อนัดหมายและบริษัทจะเข้าดำเนินการให้ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 3 วันทำการ​
  4. กรณีที่มีการต่อเติม หรือ เปลียนแปลง แก้ไข บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น

หนังสือรับรองจากกรมป่าไม้