Terms & Privacy

Our Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว​


กลุ่มบริษัท ที.เค.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือในนาม Rat-Away เคารพและให้คำมั่นสัญญาในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์ เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ หมายถึงคุณตกลงและยอมรับตามเงื่อนไขทั้งหมดของนโยบายนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับตัวบุคคล กิจการเจ้าของคนเดียว และห้างหุ้นส่วน โดยไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เรามีไว้ในครอบครองเกี่ยวกับบริษัทหรือองค์กรอื่น

การเปิดใช้เว็บไซต์และบริการอื่นภายในเว็บไซต์ของเรา จะไม่มีการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองอย่างเต็มใจ หมายถึงคุณยินยอมให้เราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เพื่อให้เราสามารถตอบสนองหรือให้บริการตามที่ได้รับการร้องขอเท่านั้น

เราอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประเภทของอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ที่คุณใช้ หรือเว็บไซต์ที่คุณเข้าและมีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา คุณจะไม่ถูกระบุตัวตนจากข้อมูลนี้ และข้อมูลดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อช่วยเราในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์นี้เท่านั้น
เราจะไม่ขาย จำหน่าย หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากคุณหรือมีการร้องขอตามกฎหมาย เราจะดำเนินการลบข้อมูลสมาชิก (และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง) ออกจากฐานข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอ
ยกเว้นในกรณีที่ระบุข้างต้น เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของคุณให้แก่ผู้ใดก็ตามภายนอกบริษัท โดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ เนื่องจากเรามีการดำเนินงานทั่วโลก ข้อมูลที่คุณส่งอาจถูกถ่ายโอนไปที่ใดๆ ในโลกภายในกลุ่มบริษัทของเรา เราใช้ความระมัดระวังในการส่งข้อมูลนี้และข้อมูลอื่นๆ ให้มีความปลอดภัยภายใต้การควบคุมของเรา เมื่อคุณมอบข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงคุณยินยอมต่อการส่งข้อมูลดังกล่าว เว็บไซต์นี้ใช้คุณลักษณะของบราวเซอร์ที่เรียกว่า “คุกกี้” คุกกี้ คือ ไฟล์ที่เว็บบราวเซอร์เก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์คุณ 

เพื่อระบุตัวคุณทุกครั้งที่คุณกลับมายังเว็บไซต์ และไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวซ้ำอีก คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของคุกกี้ได้ที่ http://www.wikipedia.org บราวเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณปิดการใช้งานคุกกี้ได้ เพื่อปิดการใช้งาน คุณต้องไปที่เมนูช่วยเหลือบนเว็บบราวเซอร์ อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวอาจจำกัดการเข้าถึงบริการต่างๆ บนเว็บไซต์ที่คุณสามารถใช้ได้ เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดรับทราบว่าทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว และจะไม่ขอรับผิดชอบต่อสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์เหล่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาติดต่อ support@rat-away.com